Monday, October 13, 2008

พระมหาสม สิริปญฺโญ พระธรรมทูตรุ่น ๙ มรณภาพ


ข่าวด่วน
แจ้งข่าว พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๙ มรณภาพ

วงการสงฆ์สูญเสียพระนักเทศน์ชื่อดัง พระมหาสม สิริปญฺโญ ป.ธ. ๖ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙ ได้มรณภาพด้วยโรคไวรัสบีลงตับ และได้เกิดไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
พระมหาสม สิริปญฺโญ ได้เข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๙ ในนามวัดอัมพวัน เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประจำวัดพุทธวราราม เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา หลังจากกลับไปจำพรรษาที่วัดบ้านเกิด ที่วัดสว่างอรุณ บ้านโคกวัด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้ ๒ พรรษา แล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ๑ พรรษา (๒๐๐๖)
เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อีกครั้งเพื่อร่วมงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯได้ขึ้นแสดงธรรมในงานเปิดวัดพระวิเทศธรรมรังษี เมืองซาไลน่า รัฐแคนซัส และร่วมงานทำบุญวันเกิดพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้เดินทางกลับประเทศไทยวันที่ ๔ กรกฎาคม และมีอาการปัสสวะเป็นสีเหลือง ไปตรวจที่โรงพยาบาล จ.สุรินทร์ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสบีลงตับ จึงได้นำส่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่กรุงเทพฯ นายแพทย์ได้ทำการรักษาอยู่ประมาณ ๒ เดือนหมดค่ารักษาพยาบาลประมาณเกือบ ๒ ล้านบาท อาการดีขึ้นแต่ว่ายังต้องพักฟื้นและรอเปลี่ยนตับ
จึงไปเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๒๒ .๐๐ น. ได้นำเข้าห้องไอซียู เพราะมีอาการติดเชื้ออย่างรุนแรง และมีอาการไตวายเฉียบพลัน ทำให้ท่านมรณภาพในห้องไอซียู ของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๔๐ น. สิริรวมอายุ ๔๓ ปี
นำความเศร้าโศกเสียใจมายังญาติมิตร ครูบาอาจารย์ และศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอย่างที่สุด รวมทั้งเพื่อนพระธรรมทูต และญาติโยมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย

พระมหาสม สิริปญฺโญ เป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ นักบรรยายที่มีชื่อเสียง หาพระธรรมกถึกในรุ่นเดียวกันจับยาก จนได้รับฉายาว่า “พระไตรปิฎกเคลื่อนที่” เป็นพระนักศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง และเขียนบันทึกธรรม(ย่อ)พระไตรปิฎกครบทั้ง ๓ เล่ม อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ออกเผยแผ่ นอกจากนี้ท่านยังได้เขียนหนังสือ เรื่อง ปริวาสทำไม ? ทำไม ปริวาส” หนังสือ สตรีในพระพุทธศาสนา และกำลังแปลธรรมบท ๘ ภาค ด้วยสำนวนนักเทศน์สมัยใหม่ แต่ได้สำเร็จแค่ ๕๐๐ หน้า เหลืออีก ๓๐๐ หน้าจึงจะสมบูรณ์
ขณะนี้ญาติพี่น้อง และศิษยานุศิษย์ได้นำศพท่านพระมหาสม สิริปญฺโญ ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างอรุณ บ้านโคกวัด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อรอการทำฌาปนกิจต่อไป
จึงขอแจ้งข่าว มายังท่านที่เคารพนับถือ /เพื่อนพระธรรมทูต และญาติโยมที่รู้จักคุ้นเคยท่านได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลไปให้ท่านสืบต่อไป

เรียนมาด้วยความเคารพ/นับถือ

ดร. พระมหาถนัด อตฺถจารี
เพื่อนสหธรรมิก ร่วมสำนักวัดอัมพวัน ราชวัตร กทม.
เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home